Wyniki rekrutacji

Wydział Tkaniny i Ubioru studia niestacjonarne I stopnia kierunek: tkanina i ubiór [23.09.2015]

WYNIKI REKRUTACJI – DODATKOWY NABÓR – 23 września 2015 r.

Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów Wydziału Tkaniny i Ubioru przedstawia:

 • listę kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunek tkanina i ubiór – dodatkowy nabór - pobierz (.pdf)

 • listę kandydatów nieobecnych na egzaminie wstępnym na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunek tkanina i ubiór – dodatkowy nabór - pobierz (.pdf)

Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów Wydziału Tkaniny i Ubioru po podsumowaniu wyników I i II naboru na studia przedstawia:

 • listę kandydatów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunek tkanina i ubiórpobierz (.pdf)

 • listę kandydatów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunek tkanina i ubiór (PRZYDZIAŁ DO SPECJALNOŚCI) - pobierz (.pdf)

Wydział Tkaniny i Ubioru studia niestacjonarne II stopnia kierunek: tkanina i ubiór [23.09.2015]

WYNIKI REKRUTACJI – 23 września 2015 r.

Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów Wydziału Tkaniny i Ubioru przedstawia:

 • listę kandydatów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunek tkanina i ubiórpobierz (.pdf)

 • listę kandydatów przyjętych na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunek tkanina i ubiór (PRZYDZIAŁ DO SPECJALNOŚCI) - pobierz (.pdf)

 • listę kandydatów nieobecnych na egzaminie wstępnym na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunek tkanina i ubiórpobierz (.pdf)

Wydział Tkaniny i Ubioru studia stacjonarne II stopnia kierunek: tkanina i ubiór

WYNIKI REKRUTACJI – DODATKOWY NABÓR – 22 września 2015 r.

Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów Wydziału Tkaniny i Ubioru przedstawia:

 • listę kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek tkanina i ubiór – dodatkowy nabór - pobierz (.pdf)

 • listę kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek tkanina i ubiór (PRZYDZIAŁ DO SPECJALNOŚCI) - dodatkowy nabór - pobierz (.pdf)

Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów Wydziału Tkaniny i Ubioru po podsumowaniu wyników I i II naboru na studia przedstawia:

 • listę kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek tkanina i ubiórpobierz (.pdf)

 • listę kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek tkanina i ubiór (PRZYDZIAŁ DO SPECJALNOŚCI) - pobierz (.pdf)

Wydział Tkaniny i Ubioru studia niestacjonarne I stopnia kierunek: tkanina i ubiór

WYNIKI REKRUTACJI – 15 lipca 2015 r.

Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów Wydziału Tkaniny i Ubioru przedstawia:

 • listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunek tkanina i ubiór (I TERMIN LIPIEC 2015 r.)- pobierz (.pdf)

 • listę kandydatów, którzy nie stawili się na egzamin wstępny na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunek tkanina i ubiór (I TERMIN - LIPIEC 2015 r.) - pobierz (.pdf)

Uwaga!!!
Lista osób przyjętych na studia (wraz z podziałem na specjalności) zostanie podana do wiadomości publicznej 23 września 2015 r. po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej i pod warunkiem wypełnienia wymaganej minimalnej liczby osób do przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia na kierunek: tkanina i ubiór.

Wydział Tkaniny i Ubioru studia stacjonarne II stopnia kierunek: tkanina i ubiór

WYNIKI REKRUTACJI – 14 lipca 2015 r.

Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów Wydziału Tkaniny i Ubioru przedstawia:

 • listę kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek tkanina i ubiór - pobierz (.pdf)

 • listę kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek tkanina i ubiór (PRZYDZIAŁ DO SPECJALNOŚCI) - pobierz (.pdf)

 • listę kandydatów nieprzyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek tkanina i ubiór (NIEZDANY EGZAMIN WSTĘPNY) - pobierz (.pdf)

 • listę kandydatów nieprzyjętych na I rok studiów stacjonarnych II stopnia na kierunek tkanina i ubiór (NIESTAWIENIE NA EGZAMIN) - pobierz (.pdf)

Wydział Tkaniny i Ubioru studia stacjonarne I stopnia kierunek: tkanina i ubiór

WYNIKI REKRUTACJI – 10 lipca 2015 r.

Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów Wydziału Tkaniny i Ubioru przedstawia:

 • listę kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek tkanina i ubiór - pobierz (.pdf)

 • listę kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek tkanina i ubiór (PRZYDZIAŁ DO SPECJALNOŚCI) - pobierz (.pdf)

 • listę kandydatów nieprzyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek tkanina i ubiór (NIEZDANY EGZAMIN WSTĘPNY)- pobierz (.pdf)

 • listę kandydatów nieprzyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek tkanina i ubiór (BRAK DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH) - pobierz (.pdf)
box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
studiuj w lodzi