Wyniki rekrutacji

Wydział Tkaniny i Ubioru studia stacjonarne I stopnia kierunek: tkanina i ubiór

WYNIKI REKRUTACJI – 29 czerwca 2015 r.

Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów Wydziału Tkaniny i Ubioru po przeprowadzeniu II etapu rekrutacji (egzaminu z podstaw kompozycji, rysunku 
i malarstwa), który odbył się w dniach 22 – 24 czerwca 2015 r. oraz po uwzględnieniu wyników po I etapie rekrutacji, przedstawia:

  • listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek tkanina i ubiór - pobierz (.pdf)

  • listę kandydatów, którzy uzyskali minimalną liczbę punktów z egzaminu wstępnego, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek tkanina i ubiór (tzw. LISTA REZERWOWA) - pobierz (.pdf)

  • listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek tkanina i ubiór - pobierz (.pdf)

  • listę kandydatów, którzy nie stawili się na II etap rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek tkanina i ubiór - pobierz (.pdf)

Kandydaci zakwalifikowani na studia oraz kandydaci z listy rezerwowej zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wraz z oryginałem świadectwa dojrzałości do Akademii Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi najpóźniej do 3 lipca 2015 r.

Podanie na studia, oświadczenie o kontynowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz wykaz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w zakładce MOJE DOKUMENTY w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

NIEDOSTARCZENIE DOKUMENTÓW KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO W WYZNACZONYM TERMNIE BĘDZIE SKUTKOWAŁO NIEPRZYJĘCIEM KANDYDATA NA STUDIA.

Dokumenty można przesłać listem poleconym, kurierem lub dostarczyć osobiście do uczelni:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
ul. Wojska Polskiego 121
91–726 Łódź
REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE – POKÓJ 310

Dokumenty może również złożyć, w imieniu kandydata, osoba przez niego wskazana. 
Uczelnia nie wymaga w takim przypadku upoważnienia. Należy jednak pamiętać, aby podanie na studia oraz oświadczenia były podpisane przez kandydata.

box-printroom
logo lab
cpm baner
cnis baner
studiuj w lodzi