Kierunek Fotografia i Multimedia

Nowy kierunek studiów stacjonarnych I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Fotografia i Multimedia to kierunek artystyczny kształcący w zakresie fotografii oraz dyscyplin pokrewnych z uwzględnieniem specjalistycznego kształcenia teoretycznego.
Absolwent kierunku jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności zawodowej oraz profesjonalnej aktywności artystycznej, a także podjęcia pracy w sektorze kultury w charakterze kuratora i animatora działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Absolwent studiów zdolny jest realizować własne projekty zawodowe oraz artystyczne korzystając z umiejętności warsztatowych, technologicznych i technicznych w obszarze fotografii i multimediów.

Fotografia to coś więcej niż obraz i więcej niż technika. W ASP spotykają się studenci i pedagodzy, aby pracować nad wizualnymi komunikatami, które opowiadają różne historie i powstają w profesjonalnych warunkach. Możesz użyć fotografii, wideo i animacji do wyrażenia siebie.
pracownie specjalistyczne:

  • Pracownia Fotografii – Relacje z przestrzenią
  • Pracownia Obrazowania Fotograficznego
  • Pracownia Dokumentu Fotograficznego
  • Pracownia Fotografii i Działań Multimedialnych
  • Pracownia Multimediów
  • Pracownia Audiosfery

Więcej o pracowniach można przeczytać tutaj

Ponadto do dyspozycji studentów są specjalistyczne warsztaty, studio fotograficzno-filmowe, a także laboratorium fotografii analogowej i cyfrowej oraz dźwięku.

Do pobrania: Program studiów

190731 baner dodatkowa rekrutacja
190515 rekrutacja start box
fotografia rekrutacja
spacer